Webinar 4: Jezelf kunnen zijn

http://https://youtu.be/CQFckJvugvo

Kan je iemand anders zijn naast jezelf? Jazeker. Je kan toneel spelen. Een ander gezicht opzetten. Je anders gedragen dan je bent. Maar goed is dat niet: zo zet je jezelf in de schaduw. Jezelf kunnen zijn is cruciaal voor je geluk.

Wanneer je jezelf kan zijn bij anderen maar ook op je eentje, kan dat voor een gelukzalig gevoel zorgen. Je hoeft dan geen rolletje te spelen. Je kan gewoon zijn wie je bent.

Dit brengt ons meteen bij een belangrijk punt van dit bouwblok: om jezelf te kunnen zijn, moet je jezelf natuurlijk kennen. Je moeten weten wie je bent. Je moet dan ook enkele belangrijke vragen stellen: Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kijk ik naar de wereld, Wat is mijn plek hierin? Toegegeven: dat zijn niet de meest makkelijke vragen en je moet er niet snel-snel beantwoorden. Het stellen van deze vragen en erover nadenken (reflecteren) brengt je stap voor stap meer begrip, inzicht en zelfaanvaarding.

Weten is dus helaas zelden genoeg. Je moet deze kennis ook omzetten in actie. En dat is niet zo simpel …

Kortom: jezelf kunnen zijn betekent je plek vinden in die wereld, het gevoel hebben dat je (sommige) zaken onder controle hebt, dat je zelf keuzes en beslissingen kan maken.

  

WAT VIND JE BELANGRIJK IN JE LEVEN?

Een mens kan de zin van het bestaan maar vinden in de zorg voor anderen. Dat is de essentie. We weten dat het leven maar tijdelijk is, dus hebben we nood aan betekenis. Er voor iemand zijn doorbreekt de eenzaamheid van het bestaan.

In onze maatschappij, die heel erg inzet op consumptie, wordt het soms vergeten om met zingeving bezig te zijn. Het zorgende geraakt ondergesneeuwd in onze dwingende maatschappij. Er is veel ‘ikkig-heid’. Dat leidt vaak tot ledigheid en nietsigheid. We doen maar iets, zonder dat het belang heeft. Het is mogelijk dat je een diploma hebt en succes, maar je toch nutteloos voelt. De kern van het bestaan zit dan ook in veel meer dan succes. Symptomen als een depressie en burn-out hangen ermee samen. Je ziet meer en meer mensen die echt op zoek zijn naar een meer betekenisvol leven.”

Als mens willen we voelen dat ons leven ertoe doet. Vooral op momenten dat het leven geen steek lijkt te houden, is het gevoel dat jouw leven iets betekent een houvast. Betekenis zien in je leven is dus belangrijk voor je geluk, maar ook voor je veerkracht: zeker in moeilijke tijden gaan mensen op zoek naar betekenis. Betekenis kunnen geven aan het leven bezorgt mensen kracht bij traumatische gebeurtenissen. Als je een betekenis in je lijden kan vinden op zulke momenten, kan je er zelfs door groeien als persoon. Bv. Wanneer iemand van je nabije omgeving sterft.  Bij een Burn-out zegt je lichaam letterlijk tegen jou dat het genoeg geweest is met altijd maar door te gaan met dingen waar je niet (meer) voor staat en dwingt het je na te denken over wat er belangrijk is in je leven en daar iets mee te doen.

Het hoeft niet altijd over grote gebeurtenissen te gaan. Soms zijn het juist kleinere dingen, zoals je eenzaam voelen, lichamelijke klachten die je vroeger niet had, je verjaardagen, op pensioen gaan of een studiekeuze maken. Zulke gebeurtenissen zijn sleutelmomenten. Ze bieden een kans om stil te staan bij wie je bent en wat je wil in het leven. Maar ook daarvoor kan je meer zin aan je dagelijkse leven geven. Dat zal je niet alleen sterker maken op moeilijke momenten, maar je ook gelukkiger maken in je dagelijkse leven. Elk moment is dus een goed moment om te pauzeren en je leven te her-evalueren. Dat doe je door je deze vraag te stellen: “Ben ik tevreden met hoe ik mijn leven leid?”.

Zeker wanneer er een sociale rol wegvalt zoals de kinderen die zelfstandiger worden of het huis verlaten, met pensioen gaan, .. is het belangrijk dat je eens gaat kijken of je op een andere manier je kan bijdragen.

 

Groter dan jezelf

Vele mensen denken bij het woord zingeving aan religie. Dat is omdat het bij zingeving vaak gaat over zaken die groter zijn dan jezelf. Voor sommigen is dat effectief een Godheid, voor anderen is dat de natuur, maar het kan evengoed gaan over je plek in de ruimere samenleving.

Zingeving heeft namelijk ook te maken met dankbaarheid ervaren voor wat je hebt en voor wie deel uitmaakt van je leven. Het gaat over je verbonden voelen met de mensen om je heen en ervaringen, emoties, verhalen, liefde … delen.

Mensen die inzetten op zingeving zijn hoopvol voor een mooie toekomst, zijn gepassioneerd, geïnspireerd en hebben oog voor schoonheid en kwaliteit. Ze kijken dus verder dan enkel naar het ik, zien in dat ze deel uitmaken van een groter geheel en geloven dat ze er een betekenisvolle rol in spelen. Deze ‘rol’ moet (opnieuw) niet spectaculair zijn: je mag uiteraard de persoon zijn die voor wereldvrede zorgt, maar ook door er te zijn voor mensen rondom je, voor je buurt, voor de natuur, voor je huisdier … speel je een belangrijke rol.

 

WAAR BEN JE TROTS OP?

Misschien denk je soms dat er helemaal niets is om trots op te zijn. Maar ho ho ho: dat denk je helemaal verkeerd. Want je hebt véél sterktes, alleen heb je daar misschien zelf niet zo veel aandacht voor. Denk positief over jezelf, vertrouw erop dat je hét verschil maakt voor anderen en weet dat je kan groeien.

Die optimistische blik is heel belangrijk en betekent dat je optimistisch naar jezelf, naar anderen én naar de wereld kijkt. Een optimistische denkstijl helpt je het goede te zien in jezelf en in anderen. Het gaat ook over je gevoel van zelfwaarde. Dat wordt steviger door het kennen van je sterktes. Het gaat niet zozeer over wat je kan, maar eerder over geloven dat je met bepaalde situaties om kan gaan. Door je sterktes te kennen én ze in te zetten in verschillende situaties, voel je je niet alleen goed in je vel, maar krijg je ook meer impact op je omgeving! Bovendien helpt optimisme om je doelen te behalen, omdat mensen met een optimistische kijk zich harder inspannen. Het helpt dus om persoonlijk te groeien. Het gaat zeker niet over alles gewoon rooskleurig zien, maar over objectief naar jezelf kijken en zeggen “dit zijn mijn goede kanten, en dit zijn de dingen waar ik aan moet werken”.

 

WAT WIL JE (NOG) BEREIKEN? WAT MOTIVEERT JE?

Heb jij een specifiek doel voor ogen? Iets dat je absoluut wil doen, waar je volledig voor wil gaan? Check eerst even of je je lat niet te hoog legt.  Als je weet waarom je iets wil doen, is het gemakkelijker om daar voor te blijven gaan. Plus: er bestaan manieren om je gedrag te sturen om je doelen na te streven mét succes.

Kunnen volharden om je doelen te bereiken helpt je vooruit op alle vlakken in je leven. Uiteraard geldt dit alleen voor doelen die je écht zelf belangrijk vindt, niet de doelen die anderen voor je stellen. Belangrijk hierbij is dat de doelen die je je stelt haalbaar, maar toch uitdagend zijn. De lat mag dus niet té hoog en ook niet té laag liggen. Kunnen volharden hangt af van je engagement, de mate waarin je bereid bent om je in te spannen om je doelen te bereiken. Een groot engagement verhoogt de kans dat je opgaat in activiteiten én dat je zo je kwaliteiten, talenten en interesses ontwikkelt. Kunnen werken naar haalbare doelen, en vooral de vooruitgang die je ziet, zorgen ervoor dat je je goed voelt.

 

7 tips om meer je echte zelf te kunnen zijn:

Tip 1: Leer je sterktes kennen en zet hierop in
Hoe beter je weet wie je bent of wie je wilt zijn, hoe beter je kompas afgesteld zal staan.

Waar hou je van?  Wat kan je goed? Waar kreeg je al eens een compliment voor?

Heb je geen idee? Denk dan eens terug aan je kindertijd; waar kon je uren en uren in opgaan?

Hieronder vind je een talentenlijst ter inspiratie. Je ziet het gaat verder dan “creatief zijn” of “sportief”.

Arceer waarvan jij zelf vindt dat het je goed afgaat. Vraag het daarna ook eens aan je partner of je vriendin. Meestal zijn we ons van onze talenten ook niet heel bewust omdat ze je zo vanzelfsprekend goed afgaan dat je ze als normaal beschouwd.

 

Talentenlijst

Aandachtig zijn     Aanhouden     Aanmoedigen     Aanpassen    Actief zijn    Ambitieus zijn Artistiek zijn    Analytisch denken    Bemiddelen    Behulpzaam zijn    Belangrijke zaken herkennen     Beslissingen nemen     Betrouwbaar zijn    Bondig zijn    Commercieel inzicht hebben     Concentratievermogen hebben    Contact kunnen leggen    Creatief zijn    Details zien    Discipline hebben    Doelmatig zijn    Doorzettingsvermogen hebben    Energiek zijn    Enthousiast zijn    Efficiënt werken    Fantasie hebben    Flexibel zijn    Geduld hebben    Gevoel voor cijfers    Gevoel voor details    Grappig zijn    Handen gebruiken    Hulpvaardig Humor hebben    Informatie overbrengen    Initiatief nemen    Inzicht hebben    Knutselen Kostenbewust    Kunstzinnig    Leergierig    Leidinggevend    Logisch denken    Loyaliteit Luisteren    Meevoelen met anderen    Mensenkennis    Mensen toespreken    Methodisch werken    Muzikaal    Nieuwsgierig zijn     Omgang met anderen     Onderhandelen Ondernemingszin     Ontwerpen     Opmerkingsgave     Optimisme    Orde houden Organisatietalent     Origineel zijn    Overtuigingskracht    Perfectionisme     Plannen     Plezier maken     Praktische instelling     Problemen oplossen     Punctualiteit     Rekenen Resultaatsgericht werken     Risico’s durven nemen     Schrijfvaardigheid     Sociaal     Sporten Spreekvaardigheid     Stabiliteit     Standvastigheid     Stipt zijn     Taal     Tactisch inzicht Teamspeler     Technisch inzicht     Tekenen     Uitvinden     Veilig zijn Verantwoordelijkheidszin      Verbanden leggen      Verbeeldingskracht      Vindingrijkheid Zakelijk inzicht      Zelfbeheersing      Zelfmotivatie      Zelfstandig werkend      Zelfvertrouwen Zorgen voor anderen      Zorgvuldig zijn

 

Tip 2: Leer je waarden kennen.
Durf na te denken over wat jij écht belangrijk vindt, over waar jij voor (wilt) staan.

Een denkoefening die kan helpen is je de vraag te stellen hoe je later, wanneer je er niet meer bent, herinnerd wil worden. Hoe wil je dat je familie, je partner, je collega’s, je vrienden, je buren naar je zullen terugblikken? Hoe wil je dat ze over je spreken? Dat zijn wegwijzers naar jouw waarden en de betekenissen die belangrijk zijn voor jouw leven.

Een andere manier om je waarden te ontdekken is de vraag; “Hoe wil ik me voelen?”

Waarden kan je zien als een soort kompas dat je een richting aanwijst. Het is de richting die je zo veel mogelijk probeert te volgen, want het is de richting die bij je past en die je deugd doet.

Het is dus een weg om te volgen, maar geen eindbestemming. Je hebt je waarden namelijk nooit bereikt, je kan er niet klaar mee zijn.

Dat is het grote verschil met doelen. Deze kan je namelijk wel bereiken. Je kan ze afvinken: “klaar!”

Arceer in de lijst hieronder de waarden waarvan je voelt dat ze bij je kloppen en bepaal hierna welke 5 waarden tot jouw kern behoren. Kijk vervolgens welke activiteiten hierbij passen en geef deze ruimte.

Via deze manier creëer je een leven voor jezelf wat bij je past.

Bv. Wanneer verbondenheid voor jou belangrijk is, maak dan regelmatig tijd vrij voor een date, wandeling of telefoontje met deze mensen die voor jou belangrijk zijn.

Wanneer je je leven kan inrichten met activiteiten die bijdragen aan wat je echt belangrijk vindt in het leven zal je je leven als zinvol en gelukkig ervaren.

 

Kernwaarden lijst

Aandacht Gehoorzaamheid Ondernemend Trouw
Affectie Geleerdheid Ontdekken Uitdaging
Assertiviteit Gelijkwaardigheid Onthechting Uitmuntendheid
Authenticiteit Geloof Ontmoeten Veelzijdigheid
Autonomie Geluk Ontspanning Veerkracht
Avontuur Gemak Ontvouwen Veiligheid
Balans Genuanceerdheid Ontwikkeling Verantwoordelijkheid
Barmhartigheid Gevoeligheid Onvoorwaardelijk Verbeeldingskracht
Bekwaamheid Gezag Openheid Verbetering
Betrouwbaarheid Gezamenlijkheid Optimisme Verbinding
Bescheidenheid Gezondheid Ordelijkheid Verbondenheid
Bescherming Gratie Originaliteit Verdraagzaamheid
Betrokkenheid Groei Overgave Vergeving
Bevrijding Harmonie Overvloed Vernieuwing
Bewustzijn Heelheid Passie Vertrouwen
Bezieling Hulpvaardigheid Persoonlijke ontwikkeling Vindingrijkheid
Bloei Humor Pionieren Virtuositeit
Collegialiteit Inlevingsvermogen Plezier Vitaliteit
Communicatie Innerlijke vrede Prestigieus Volharding
Competitie Innovatief Puurheid Volmaaktheid
Continuïteit Inspiratie Rationaliteit Vrede
Creativiteit Integriteit Rechtvaardigheid Vreugde
Daadkracht Intimiteit Respect Vriendschap
Dankbaarheid Inzet Resultaat Vrijgevigheid
Degelijkheid Inzicht Rijkdom Vrijheid
Deskundigheid Kennis Rust Waardering
Deugdbaarheid Klantgerichtheid Samenwerken Waardevol
Dienstbaarheid Klantvriendelijkheid Samenzijn Waardevrij
Discipline Kunstzinnigheid Schenken Waardigheid
Doelgerichtheid Kwaliteit Schoonheid Waarheid
Duidelijkheid Leiderschap Simpelheid Wijsheid
Duurzaamheid Leraarschap Solidariteit Zekerheid
Eenheid Levenslust Souplesse Zelfbehoud
Eenvoudigheid Liefde Soevereiniteit Zelfkennis
Eerlijkheid Loyaliteit Speelsheid Zelfstandigheid
Effectiviteit Mededogen Spiritualiteit Zelfvertrouwen
Efficiëntie Meesterschap Spontaniteit Zingeving
Eigenheid Meeveren Stabiliteit Zorgvuldigheid
Energiek Mildheid Stilte Zorgzaamheid
Enthousiasme Moedig Tederheid Zuiverheid
Erkenning Mogelijkheden Tevredenheid
Essentie Mondigheid Toegankelijkheid
Fijnzinnigheid Muzikaliteit Toewijding
Flexibiliteit Nederigheid Tolerantie
Geborgenheid Nuchterheid Traditioneel
Geduld Onbaatzuchtigheid Transformatie
Geestkracht Onafhankelijkheid Troost

 

 

Tip 3: Durf groots te dromen

Dromen zijn de poort naar je verlangens en behoeften.

Hoe zou je leven eruit zien als werkelijk alles mogelijk is?

Vraag je nog niet af hoe, want dan gaan je sabboteurs in actie schieten.

Het is een goede manier om je referentiekader te verruimen.

Pel je droom als een ui om uit te komen bij je behoeftes.

bv. Stel dat het je droom is om in Spanje te gaan wonen op een berg in een natuurhuisje.

Vraag jezelf dan eens af wat je daar dan zou willen doen?  Wil je meer tijd doorbrengen met je geliefden? Wil je meer rust ervaren? Wil je er de activiteiten doen die je heel leuk vindt? Op deze manier kom je uit bij je kernwaarden en kerngevoelens en kan je alvast in je huidige leven al wat meer activiteiten inlassen die deze behoeften vervullen zonder dat je hiervoor al naar Spanje moet verhuizen.

 

Tip 4: Stel jezelf goede vragen

Waar wil je eind 2021 staan? Waar sta je nu? Wat houdt je tegen?

Hoe ziet je leven eruit over 5 jaar wanneer je in je belemmerende gedachten blijft geloven en niet voor je mooiste leven gaat? Wat doe je dan? Hoe voel je je dan?

 

Tip 5: Durf tegen de stroom in te zwemmen.
Het lijkt alsof we een hele hoop dingen moeten doen om erbij te horen. Alles moet mooi en perfect zijn. Terwijl dat natuurlijk lang niet altijd kan. Meer nog: dat moet ook helemaal niet! Durf dus tegen de stroom in te zetten en de dingen te doen die jij wilt doen en die jij belangrijk vindt. Doe deze voor jezelf, omdat deze bij jou(w) (waarden) passen, en niet voor anderen.

 

Tip 6: Sta af en toe even stil

Bewegen is natuurlijk gezond, maar af en toe stilstaan is dat ook. Druk de pauzeknop in en neem de tijd om vanuit een helicopterview naar jezelf en je leven te kijken: waar ben je mee bezig? Hoe sta je in het leven? Sta je daar achter? Waar wil je, met de middelen en mogelijkheden die je hebt, op inzetten?

 

Tip 7: Durf loslaten.
Merk je dat een aantal zaken die je doet toch niet voor je kloppen, dat ze niet overeenstemmen met wat je echt wilt? Bedank deze zaken dat ze je gebracht hebben waar je nu staat. Maar durf deze dan los te laten en durf het anders aan te pakken, op een manier die wél bij je past.

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg
-Albert Einstein-

Laat je niet van de wijs brengen door mensen in je omgeving: Door verandering komen ze in contact met hun eigen angsten en onzekerheden. Het zorgt ervoor dat ze hun eigen overtuigingen in vraag moeten stellen en dat doen ze liever niet.

Verzamel een tribe rondom jou van mensen die in je geloven, die je steunen en inspireren, die je successen meevieren en die je aanmoedigen.